Skattereduktion på gåvor

Från och med 1 januari 2020 är Insamlingsstiftelsen Caminul Felix godkänd av Skatteverket som gåvomottagare. Det innebär att du som givare kan få skattereduktion för gåvor som skänks till oss under perioden 1 januari och 31 december 2020. Får att kunna göra avdraget...