GDPR & Integritespolicy

GDPR & Integritetspolicy

GDPR (General Data Protection Regulation)
Den 25 maj 2018 ersattes Personuppgiftslagen (PuL) av EU:s Dataskyddsförordning (GDPR). Avsikten är att vi som individer inom EU ska skyddas från att uppgifter om oss privat ska kunna missbrukas och felanvändas.

Av den anledningen har Caminul Felix tagit fram en Integritetspolicy. (Se nedan).  Till dig som fadder, månadsgivare, mottagare av nyhetsbrev eller som av annan anledning finns i vårt register, vill vi säga att du ska känna dig trygg med att dina personliga data används på ett rätt sätt.

Vill du att vi tar bort de uppgifter vi har om dig, ber vi dig ta kontakt med oss så ordnar vi naturligtvis det.

Integritetspolicy för Caminul Felix enligt GDPR 
Insamlingsstiftelsen Caminul Felix, org. nr. 826500-5556 upprätthåller en hög nivå av respekt för givarens integritet. För att främja vårt engagemang och för att upprätthålla dina rättigheter, har vi utvecklat denna Integritetspolicy.Denna policy kan uppdateras från tid till annan. Den som behandlar dina personuppgifter är:

Stiftelsen Caminul Felix
Box 311 (Vallgatan 15)
573 24 Tranås
SWEDEN
Tel: 0140-151 00
E-post: info@caminulfelix.se
Hemsida: www.caminulfelix.se

Vilken information samlar vi in?
Stiftelsen Caminul Felix samlar in och använder personlig information från dem som erhåller information om stiftelsens arbete. Detta inkluderar namn och adress, telefonnummer, kommentarer och e-postadresser, gåvobelopp och i flera fall även personnummer, framför allt för dem som har Autogiro. 

Syfte
Syftet med denna insamling av personlig data är att kunna informera givaren om stiftelsens arbete. Detta sker via nyhetsbrev och via stiftelsens sociala kanaler, såsom Facebook och via våra hemsido.

Samtycke
Insamling av personuppgifter sker genom samtycke. Detta samtycke sker på flera olika sätt; genom e-post, besök i församlingar eller andra sammanhang. Det kan också ske genom att du ger en gåva på vår hemsida (den här hemsidan). Eller att du fyller i ett formulär på hemsidan eller på andra sociala medier.

Rättighet
Som givare har rätt att ta del av den insamlade information som berör dig, samt att få den raderad ur samtliga register, när du så önskar.

Hur vi använder informationen?
Stiftelsen Caminul Felix kommer aldrig att publicera, sälja, byta, hyra eller sprida namn (såvida de inte har getts just för offentliggörande), e-post, postadresser eller telefonnummer till våra givare. Stiftelsen Caminul Felix kommer att använda givares kontaktinformation (e-post och postadress) för dessa ändamål:

  1. Utskick av nyhetsbrev.
  2. Ge kvitton för donationer, där givaren så önskar.
  3. Tacka givare för deras donation.
  4. Informera givare om kommande insamlingar och andra aktiviteter.
  5. Intern analys och registrering.
  6. Kontakta givare om ändringar i denna policy.

Vi respekterar givaren
Stiftelsen Caminul Felix insamlingsarbete är helt beroende av givares engagemang som genom sin(a) gåva(or) och uttryckta vilja önskar stödja stiftelsens arbete. Dessa givare är viktiga och betydelsefulla och deras gåvor är en förutsättning för att stiftelsen ska kunna bedriva sin verksamhet. Det är inte gåvans storlek som är avgörande för oss, alla gåvor, oavsett storlek har betydelse för stiftelsens arbete. Givaren ska kunna vara förvissad om att insamlade medel används till det ändamål för vilket de samlats in, så kallat ”öronmärkta medel”. I stiftelsens nyhetsbrev framgår det på inbetalningskortet om den givna gåvan är öronmärkt, då givaren själv kan kryssa i gåvans slutliga ändamål. I annat fall överlåter givaren till stiftelsen att bestämma hur gåvan skall användas och var den bäst behövs. Likaså om givaren önskar ge sin gåva anonymt, skall detta respekteras.

Finansiell information
Stiftelsen Caminul Felix får främst gåvor via faddrar, månadsgivare, insamlingsbrev, AutoGiro och Swish. Även genom högtids- och minnesgåvor, testamenten, kollekter samt från givares privata insamlingar och initiativ. All åtkomst till givarens finansiella information är begränsad till professionell personal som måste behandla dessa uppgifter. Inga sådana uppgifter ges till någon person, organisation eller grupp som inte behöver tillgång till dessa uppgifter. Stiftelsen Caminul Felix använder endast online-tjänster vars betalningshantering anses säkra vad avser trygghet och gott rykte.

Rensningsrutiner
Rensningsrutiner är en sammanställning över vilka register och system, som Stiftelsen Caminul Felix har i sin verksamhet, och som innehåller personuppgifter.

 

Typ Lagringsplats Syfte Utrensningspolicy Kommentar
Bokföring Fortnox samt på PG och BG-talonger Uppfylla lagkrav Rensas efter 7 år i enlighet med bokföringslagen
Adressregister NGOPro Veta vilka som är givare, registering av gåvor samt utskick av information Enligt givarens önskemål
Autogiro NGOPro Automatisk överföring av donation enl. givarens egen önskan. Enligt givarens önskemål
Fakturering MS Word Veta vilka som faktureras Rensas fortlöpande
Gåvoregister NGOPro Veta vilka som är givare, registering av gåvor samt utskick av information Enligt givarens önskemål
E-postlistor eM Client, NGOPro. G-Mail Suite För att kunna göra utskick av mail Rensas fortlöpande.
Personaluppg MS Word, Fortnox Administration som rör anställning, så som löneutbetalning, skatte-inbetalning, pensionsbetalningar,personalutveckling mm. Rensas efter anställningens upphörande.


Sociala medier

Stiftelsen finns aktiv på Facebook under dessa adresser: https://www.facebook.com/FelixFamilyVillagesMinistries/   

Hemsidor
Stiftelsen har följande hemsidor: www.caminulfelix.se Via hemsidan kan besökaren registrera sig för nyhetsbrev, skicka formulär och spara ner/läsa nyhetsbrev.

Cookiefiler
En kaka (cookie) är en liten textbaserad datafil som en webbserver kan be att få spara i webbplatsbesökarens dator. Genom att kakorna i allmänhet skickas tillbaka med varje förfrågan till webbplatsen ifråga, är det möjligt för servern att hålla reda på besökarens preferenser. Enligt Svensk Författningssamling (SFS 2003:389) ska alla som besöker en webbplats informeras om vad cookies används till och ges möjlighet att vägra sådan användning. Önskar du inte acceptera kakor, kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av kakor eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en kaka. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade kakor raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Kontakta oss
Om givaren så önskar, skall denne kunna ta kontakt med stiftelsen och om denne har frågor kunna förvänta sig ett snabbt svar. Kontaktinformation finns delgiven på stiftelsens hemsida samt i återkommande nyhetsbrev. Om du har frågor om denna integritetspolicy eller om du vill bli avregistrerad från några av våra kontaktlistor, vänligen e-posta till info@caminulfelix.se eller skriv till: Stiftelsen Caminul Felix, Box 311, 573 24 Tranås.

 

Caminul Felix Insaml.stiftelse Tel. 0140-151 00 Bg 900-6495 (Rum) Bg 900-1264 (Thai)
Box 311 (Vallgatan 15) Fax. –
573 24 TRANÅS www.caminulfelix.se info@caminulfelix.se Org.nr: 826500-5556

Ge liv, bli fadder

Om du väljer att bli en fadder kommer du att göra skillnad i ett barns liv…

Läs mer…

Låt oss bygga något utöver det vanliga

Hjälp oss bygga hem för våra unga vuxna. Bli en del av Felix Habitat …

Läs mer …

Ge en gåva så vi kan bygga vidare

För endast 300:- SEK kan du hjälpa oss att expandera och utveckla vårt arbete …

Läs vidare …

Caminul Felix Sverige

Box 311 (Vallgatan 15)
573 24 Tranås

Kontakt:
Maria & Jörgen Lindberg

Rumänien

Bankgiro: 900-6495
SWISH: 123 900 64 95

Thailand

Bankgiro: 900-1264
SWISH: 123 900 12 64