Från och med 1 januari 2020 är Insamlingsstiftelsen Caminul Felix godkänd av Skatteverket som gåvomottagare. Det innebär att du som givare kan få skattereduktion för gåvor som skänks till oss under perioden 1 januari och 31 december 2020. Får att kunna göra avdraget måste du ge minst 200 kronor vid varje gåvotillfälle och sammanlagt 2000 kronor under hela kalenderåret.

Inom kort kommer det att skickas ut ett informationsbrev där du får kryssa i om du vill få skattereduktion eller inte. 
.
I brevet finns också en del övrig information, därför är det viktigt att du skickar tillbaka det till oss, även om du inte vill få skattereduktion på dina gåvor.