+46 (0)140-151 00 info@caminulfelix.se

Rumänien

familjer till övergivna barn

Nyhetsbrev Thailand

Vid sex tillfällen under året ger Caminul felix ut ett nyhetsbrev. Nedan kan du spara ner eller läsa dessa nyhetsbrev. Du behöver en pdf-läsare för att kunna öppna nyhetsbreven.

2019

Nr. 1, 2019 Nr. 2, 2019 Nr. 3, 2019
Nr. 4, 2019 Nr. 5, 2019 Nr. 6, 2019

2018

 

Kommer inom kort Kommer inom kort Kommer inom kort
Nummer 1 Nummer 2 Nummer 3

 

Kommer inom kort Kommer inom kort Kommer inom kort
Nummer 4 Nummer 5 Nummer 6

2017

 

Kommer inom kort Kommer inom kort Kommer inom kort
Nummer 1 Nummer 2 Nummer 3

 

Kommer inom kort Kommer inom kort Kommer inom kort
Nummer 4 Nummer 5 Nummer 6

Caminul Felix Sverige

Box 311 (Vallgatan 15)
573 24 Tranås
Kontakt:
Maria& Jörgen Lindberg

Ge en gåva

Plusgiro: 90 06 49-5
Bankgiro: 900-6495
SWISH: 1239006495