Caminul Felix

familjer till övergivna barn

Vår historia

Caminul Felix, som också kallas Felix familjebyar, började sin verksamhet 1990 i Rumänien. Linda och Lars Hörnberg bodde i Oradea och när de såg nöden bland barnen som förskjutits av samhället, formades den första familjen. Fem barn utan föräldrar flyttade in i det som kom att bli Felixbyarnas första familj. Ett ungt par beslutade sig för att bli de nya föräldrarna i barnens liv – för livet. De skapade en ny familj, en riktig familj.

Med den fanns den första Felixfamiljen.

Under första året levde familjen i en lägenhet i stan. Det var i den tiden Felixfamiljen öppnade för en ny attityd, och bröt mark i en nation som plågades av misären bland de stora massorna av övergivna barn. Unga par tog ansvar att bli mamma och pappa, och ledde hundratals barn till ett gott liv i en miljö av trygghet, tro på sig själv, på livet, samhället, familjen och Gud. 1992 byggdes den första Felixbyn i Oradea med sex familjer, och 2002 byggdes den andra med tio familjer. De kom att kallas Caminul Felix byar, vilket betyder Lyckligt Hem.

Felix-idén är att ge övergivna barn en ny mamma och pappa, ett hem och en riktig familj, med tro och de resurser ett barn behöver för en sund utveckling i livet.

Felixfamiljerna
Alla familjerna är fria och lever och utvecklar sina liv ledda av mor och far. By-idén, jämfört med enskilda spridda familjer, har många fördelar med ekonomi, administration, vägledning och insikt i familjernas situation, utbildning och stöd.

Felixföräldrarna och stiftelsens ledning har beslutat att leda Felixbarnen in i det allmänna skolsystemet, som ett led i att integrera ungdomarna i de samhällen de lever.

I Felixverksamheten i Rumänien finns en ladugård, en sömnadsverkstad, ett hotell, garage, snickeriverkstad och andra verksamheter som förser med arbetsträning, arbete och inkomst för Felix-byarna.

År 2001 invigdes den andra barnbyn med hjälp av ekonomisk hjälp från bl. a Assist International och genom generositeten hos några amerikanska, svenska och brittiska församlingar.

År 2002 firade vi 10 år sedan starten. Det var ett ögonblick av glädje, ett tillfälle att erkänna de välsignelser som mottogs och att fira de liv vi hade privilegiet att förändras.

Thailand
Felix Familjeby i Thailand började utvecklas med nationella ledare år 2006 i staden Surat Thani. Tio hem har byggts, och de första fyra hemmen flyttades in i under våren 2009. Det femte i början av 2010. Idag 2019 står sedan ett par år tillbaka 10 hus färdiga.

Det finns tiotals miljoner övergivna barn i världen idag. Alla barn behöver den guide in i livet som älskande föräldrar ger. Felixarbetet är en stark insats för barn som inte har föräldrar. Familje-idén är bevisad vara den finaste miljön för alla barn, också de som är föräldralösa eller förskjutna. Familje-idén är den självklara modellen för att ge föräldralösa barn det alla barn behöver och har rätt till, en mamma och pappa.

Sammanfattning

  • Den första rumänska Felix-byn började byggas 1992.
  • 2002 byggdes den andra byn i Rumänien.
  • En tredje by projekteras att byggas inom ett par år.
  • År 2009 blev en del av den thailändska Felix-byn invigd.

Caminul Felix Sverige

Box 311 (Vallgatan 15)
573 24 Tranås

Kontakt:
Maria & Jörgen Lindberg

Rumänien

Plusgiro: 90 06 49-5
Bankgiro: 900-6495
SWISH: 123 900 64 95

Thailand

Plusgiro: 90 01 26-4
Bankgiro: 900-1264
SWISH: 123 900 12 64