Action Felix

familjer till övergivna barn

Tonårsprogrammet – TAP

Tonårhuset är en aktiv komponent i TAP. Här kan Caminul Felix unga vuxna börja sin övergång till ett självständigt liv som ansvarstagenade vuxna. Bild: Privat

TAP  är ett effektivt tonårsprogram för de  barn som vuxit upp på Caminul Felix och som nu blivit vuxna, att ge stöd i början av deras inträde i samhälle och vuxenliv. Det är Felixfamiljerna som bär detta ansvar. 

Tonårhuset – Olosig är en aktiv komponent i TAP. Det är ett hus med 14 lägenheter, där varje lägenhet har rum för två ungdomar. Där får Caminul Felix unga vuxna början sin tid i samhället och få stöd i övergången till ett självständigt liv.

I samarbete med Caminul Felix’s Family-koncept, där varje förälder vet att en ung vuxen inte alltid är redo för livets utmaningar vid en ålder ac 18 år. Det ekonomiska läget i Rumänien ökar på utmaningen. TAP i samråd med barnets adoptivföräldrar kan lämna de råd och ge stöd till dessa unga vuxna.

När ett barn, som vuxit upp på Caminul Felix, vid 18-års ålder, lämnar gymnasiet för arbete eller högre studier på universitetet finns TAP-programmet som en viktig resurs och hjälp att hitta rätt bland de val som behöver göras.

För de unga vuxna som är i behov av detta stöd, blir TAP-programmet en hjälp i att kliva ut i det verkliga livet. Man kan få hjälp med att ta ansvar för sin ekonomi, få hjälp med inköp eller att hitta ett arbete och ta et större socialt ansvar för sig själv och andra.

För att underlätta, subventionerar TAP hyran de första sex månaderna samt en del livsmdel. Denna hjälp trappas ut gradvis vid varje halvårsskifte.

För information kontakta sverigekontoret.

Caminul Felix Sverige

Box 311 (Vallgatan 15)
573 24 Tranås

Kontakt:
Maria & Jörgen Lindberg

Rumänien

Plusgiro: 90 06 49-5
Bankgiro: 900-6495
SWISH: 123 900 64 95

Thailand

Plusgiro: 90 01 26-4
Bankgiro: 900-1264
SWISH: 123 900 12 64