Thailand

familjer till övergivna barn

Felix Familjeby i Thailand

Visionen och målsättningen för Felix Familjeby i Surat Thani, Thailand är att ge familjer till övergivna och lämnade barn. Prioritet är att ge en ny familj till de barn som förlorat sina föräldrar i HIV/Aids. Projektet startades år 2007. Efter flera seminarier och presentationer om arbetet i församlingar och kyrkor både i Thailand och Sverige, började vi vårt arbete med familjebyn.

Visionen är att ge en mamma, pappa och en familj till dom övergivna barnen och att hjälpa till att fylla dom behov som ett barn har rätt att leva och att få bli integrerade i det Thailändska samhället En viktig del är att arbetet är baserat på kristna värderingar. Dom värderingarna sträcker sig ut över olika kulturer och gränser. Här finns kärlek, trofasthet och ett lika värde.

Surat Thani är en vacker provins, samtidigt är det en stad i Södra Thailand. Här finns goda möjligheter till studier, arbete och medicinsks vård.

Historik:

Felix Familjeby i Surat Thani i Thailand har börjat genom ett uttryck av en övertygelse genom svenska Caminul Felix och ledare för olika församlingar i Surat Thani. I Thailand finns det många tusentals barn som har förlorat sina föräldrar genom HIV/Aids. Stigmatiseringen kring sjukdomen medför isolering och dessa barn drabbas hårt eftersom det finns svagt utvecklad vård för dem.

Felix Familjeby i Thailand inrättades av den svenska Caminul Felix styrelsen (se CaminulFelix.org), och en grupp ledare och föräldrar i Thailand som berörts av barnens lidande. Dom var redo att gå in i ett arbete som skulle lindra lidandet för dessa barn. Det första besöket från Sverige till Thailand, för att plantera idén, ägde rum 2004. Den grupp av ledare, som idag utgör Felix Familjebys styrelse i Thailand, bildades då. Felixbyn i Thailand är uppbyggd som den internationella Caminul Felix idén har utvecklats till i Rumänien. I Surat Thani kommer byn att ledas efter Thailändsk stil. Det finns yngre par som har tagit sig an livsuppgiften att ge dessa barn en ny familj. Dom kommer att ta emot tio barn i sina familjer. Hem håller på att byggas i en by.

Jarl och Margaretha Josefsson, Sverige, fanns med redan i inledningsskedet och gav av sina resurser och expertis för att bygga familjebyn.

Med erfarna ledare från Caminul Felix Sverige och Caminul Felix Rumänien har det hållits seminarier som lett till den förståelse för de värden som Felix visionen står för. Marcel och Eli Filip från Caminul Felix Famljebyar i Rumänien besökte Felix familjeby i Thailand 2007.

Lisa Egerbo Hörnberg är projektledare och representerar det kollektiva ledarskapet i Caminul Felix Sverige.

Mana och pastor K är två betydelsefulla och respekterade ledare från de thailändska församlingarna och det thailändska samhället, och har tillsammans med sina familjer gjort det möjligt att plantera tanken till det arbete som i dag utvecklas.
De fyra första hemmen i familjebyn stod klara under våren 2009. Idag 2019 har samtliga 10 hus byggts klart.

Uppdraget är att nå ut och ge en ny mamma och pappa och använda alla de resurser som krävs för ett helande till att leva ett fullt liv.

Visionen är att rädda enskilda barn och ge dem den miljö i en familj som alla barn har rätt till, och att låta begreppet en kärleksfull kristen familj bli en förebild för samhälle, kyrkor och nationen. Detta är inte en modell som kan monopoliseras, men den är fri att kopieras överallt där det finns omtänksamma företrädare för en föräldrageneration.

Felix Familjby kommer att vara redo att stödja en sådan utveckling för det bästa för barnen.

Caminul Felix Sverige

Box 311 (Vallgatan 15)
573 24 Tranås

Kontakt:
Maria & Jörgen Lindberg

Rumänien

Bankgiro: 900-6495
SWISH: 123 900 64 95

Thailand

Bankgiro: 900-1264
SWISH: 123 900 12 64