Nyhetsbrev

familjer till övergivna barn

Nyhetsbrev Rumänien

Vid sex tillfällen under året ger Caminul felix ut ett nyhetsbrev. Nedan kan du spara ner eller läsa dessa nyhetsbrev. Du behöver en pdf-läsare för att kunna öppna nyhetsbreven.

2022

Nr. 1, 2022 Nr. 2, 2022 Nr. 3, 2022
Nr. 4, 2022 Nr. 5, 2022 Nr. 6, 2022

2021

Nr. 1, 2021 Nr. 2, 2021 Nr. 3, 2021
Nr. 4, 2021 Nr. 5, 2021 Nr. 6, 2021

2020

Nr. 1, 2020 Nr. 2, 2020 Nr. 3, 2020
Nr. 4, 2020 Nr. 5, 2020 Nr. 6, 2020

2019

Nr. 1, 2019 Nr. 2, 2019 Nr. 3, 2019
Nr. 4, 2019 Nr. 5, 2019 Nr. 6, 2019

2018

 

Nummer 1 Nummer 2 Nummer 3

 

Nummer 4 Nummer 5 Nummer 6

2017

 

Nummer 1 Nummer 2 Nummer 3

 

Nummer 4 Nummer 5 Nummer 6

Caminul Felix Sverige

Box 311 (Vallgatan 15)
573 24 Tranås
Kontakt:
Maria& Jörgen Lindberg

Ge en gåva

Plusgiro: 90 06 49-5
Bankgiro: 900-6495
SWISH: 1239006495