+46 (0)140-151 00 info@caminulfelix.se

Action Felix

familjer till övergivna barn

Action Felix

Det här är Action Felix

Välkommen till Action Felix. Vihoppas att du finner vår hemsida intressant och användbar för att lära känna vår organisations uppdrag och läsa om dess framgångar. Vi hoppas att ditt besök här leder till att du besöker oss här i Rumänien.

Action Felix firar över två decennium av kreativa initiativ och trosbaserat entreprenörskap som tjänar Rumäniens barn i samarbete med Caminul Felix Family Villages. Detta är en riktigt spännande tid i Action Felix liv, när vi flyttar i nya riktningar och utökar vårt uppdrag utanför våra gränser. Vi genomgår en fysisk, andlig och ekonomisk omvandling till att bli en modellorganisation för andra.

Vi fortsätter att göra betydande framsteg på våra anläggningar och i vår infrastruktur. Med hjälp av våra givare och volontärer genomförde vi Noble House, Open Hand House, Teenage House, Snickeriet samt ett ett Bageri. Med hjälp av vår amerikanska partner, Assist International har vi också fått ett betydande ekonomiskt bidrag från Rotary International. Detta bidrag har inneburit ett stor ekonomisk hjälp till vår möjlkproduktion.

När vi tittar in i framtiden ser vi många utmaningar och möjligheter. Då Rumänien gick med i EU, förblev vi fortsatt egnagerade i vårt mål att maximera lokala och regionala förmågor samtidigt som vi integrerar i denna nya verklighet.

Vi inbjuder dig att bli en del av den givande Action Felix-upplevelsen.

Om oss

Action Felix fokuserar på att utveckla en självbärande affärsmodell för att stödja Caminul Felix Familjebyars uppdrag och behov. Åtgärd Felix bedriver sitt uppdrag genom att förvalta en portfölj av integrerade företag, samtidigt som det ger praktisk utbildning och praktiska möjligheter.

Action Felix består av ett team av tolv högt engagerade medlemmar som tror på vår vision och vårt uppdrag. Enskilt bidrar varje medlem med ett brett utbud av talanger och erfarenheter, som främjar en kollegial och givande miljö.

Organisationen grundades 1995 av ett antal internationella och lokala partners och förvaltas av en styrelse. Action Felix är anslutet till Caminul Felix Familjebyar som har tillhandahållit hem för övergivna barn i Rumänien sedan 1990. Idag har Felix Familjebyar över 200 barn i sin vård.

Styrelsen består av 6 ledamöter utsedda av Caminul Felix styrelse, och ytterligare 5 utsedda av styrelsen själv. Action Felix är en självständig organisation som styrs av sina egna förordningar, styrs av sin egen uppdragsförklaring helt tillägnad Rumäniens barn.

Styrelsen består av följande personer:

Ordförande, Marcel Filip


Vice ordförande, Jesper Hörnberg


Ledamot, Lars Hörnberg

Ledarskapet har stor erfarenhet av Rumänien och dess affärsklimat.

Marcel Filip har en lång historia med Caminul Felix. Han var en av de första husföräldrarna och tjänar i Caminul Felix Executiva kommité. Han är ubildad ingenjör och teolog. Hans beprövade affärsmannaskap, kombinerad med hans oklanderliga etik lägger grunden för fortsatt framgång och utveckling av Action Felix.

Jesper Hörnberg fick sin högre utbildning i företagsekonomi i Sverige och England. Han har arbetat i många företag inom olika ledande befattningar samt utvecklingsprojekt, allt från icke-statliga organisationer (NGO) till statsfinansierade initiativ i flera länder, inklusive Rumänien och Ukraina.

Lars Hörnberg är pastor med rötter i frikyrkorörelsen som blev en hjälp- och utvecklingsentreprenör. Han fortsätter att vara den passionerade visionär vars ledarskap och hårda arbete fortsätter att göra drömmar till verklighet.

Caminul Felix Sverige

Box 311 (Vallgatan 15)
573 24 Tranås

Kontakt:
Maria & Jörgen Lindberg

Rumänien

Plusgiro: 90 06 49-5
Bankgiro: 900-6495
SWISH: 123 900 64 95

Thailand

Plusgiro: 90 01 26-4
Bankgiro: 900-1264
SWISH: 123 900 12 64