Caminul Felix

familjer till övergivna barn

Detta är Caminul Felix

Caminul Felix Internationella Stiftelse, också kallad Felix Familjebyars Internationella Stiftelse. Caminul Felix verksamhetsavsikt är att för övergivna och föräldralösa barn i världen möta deras fysiska, andliga, emotionella och sociala behov, i en kärleksfull familjemiljö.

Caminul Felix är ett uttryck för den kärlek och omsorg som föräldrar, ledare och socialassistenter visar i praktisk handling. Verksamheten är också ett uttryck för tron på Guds omsorg som ger en helande miljö och upprättelse för alla barn.

Den internationella konventionen for Barnens Rätt är en universell icke förhandlingsbar överenskommelse om standard och ansvar för barns liv. Dessa fundamentala nivåer av levnadsstandard för barn och barns fulla, lika värde – också kallade mänskliga rättigheter – bestämmer minimum av rättigheter och frihet.

De är grundade på respekt för personlighetens värde oberoende av ras, färg, kön, språk, religion, åsikt, ursprung, förmögenhet, födelsestatus, eller förmåga, och därigenom kan de appliceras på varje människa överallt. Trots denna överenskommelse om barns rättigheter överges barn överallt p.g.a. av olyckliga förhållanden och omständighter. Som övergivna och ensamma befinner de sig i en emotionell, förlamande förtvivlan.

Lidandet hos förskjutna barn är vår kallelse. Vi tror att deras enda hopp om att få ett fullvärdigt liv är att de får en ny riktig familj, med en mamma och en pappa, och med den trygghet och omsorgsfulla kärlek en familj kan ge. Det är denna miljö de blir givna i Caminul Felix. Och den kan förvandla deras liv.

Familjestandard och t o m uppförande i  en familj varierar i olika kulturer. Detta leder till att varje Felixby är nationell, och ofta lokal, men understödd och vägledd av Caminul Felix Internationella Styrelse.

Det viktigaste för Caminul Felix är barnens väl och framför allt kommer barnen att skyddas, försvaras och stödjas med grundvärderingarna i en kärleksfull, verklig, livslång relation med en familj.

De kristna värderingarna gäller i alla kulturer och kan appliceras överallt. På grund av denna värdegrund är kvaliteter såsom kärlek och respekt, trohet och integritet, rättfärdighet och lika värde för alla i familjen, och en miljö med nolltolerans för våld på något sätt, delar av beslutet att leva för varandra i familjen.

Caminul Felix Familjebyars verksamhetsvision driver intentionen att bygga nya byar och etablera nya familjer i samarbete med nationella kristna kyrkor och organisationer i länder där det finns många övergivna barn. Caminul Felix ger också träning och vägledning för andra som bygger familjer för ensamma barn med samma idé.

Kärlek är starkare än blod. Varken genetik eller regler bestämmer en familjs identitet. En fungerande familj är baserad på en kärleksfull överlåtelse till varandra. Detta är vad Caminul Felix är.

Lidandet hos förskjutna barn är vår kallelse. Vi tror att deras enda hopp om att få ett fullvärdigt liv är att de får en ny riktig familj, med en mamma och en pappa, och med den trygghet och omsorgsfulla kärlek en familj kan ge.
Caminul Felix

Caminul Felix ledning

Caminul Felix Internationella Stiftelse är ledd av en Internationell styrelse som är sammansatt av ledare och representanter från kyrkor, företag, media, internationella välgörenhetsorganisationer, samt dessutom Felix-föräldrar och ledare i Caminul Felix verksamhet. De olika exekutiva avdelningarna är: Koncept och Idé, Utbildning och Stöd, Utveckling och Expansion, Public Relations och Marknadsföring.

Video om Caminul Felix och Action Felix (engelskt tal).

Caminul Felix Sverige

Box 311 (Vallgatan 15)
573 24 Tranås

Kontakt:
Maria & Jörgen Lindberg

Rumänien

Bankgiro: 900-6495
SWISH: 123 900 64 95

Thailand

Bankgiro: 900-1264
SWISH: 123 900 12 64