Förtydligande om skattereduktion

Caminul Felix får inte automatiskt de pengar som skattereduktionen frigör. För att de pengar du får tillbaka ska tillfalla Caminul Felix, måste du själv sätta in dem på något av våra konton. Först då ger det ett plus i kassan för oss som organisation. Alternativt...

Skattereduktion på gåvor

Från och med 1 januari 2020 är Insamlingsstiftelsen Caminul Felix godkänd av Skatteverket som gåvomottagare. Det innebär att du som givare kan få skattereduktion för gåvor som skänks till oss under perioden 1 januari och 31 december 2020. Får att kunna göra avdraget...