Berättelser

Adi & Alina Bulc

I Bibeln läser vi att Gud kallade många människor, för att bara nämna några;  Joseph, Moses, Jeremia och Daniel. De kallades för att arbeta för honom och med honom. Jag tror att de blev speciella människor eftersom Gud kallade dem och eftersom Gud använde dem.

Gud kallade oss också Adrian och Alina Bulc far och mor i Hancock-huset i Caminul Felix andra by, för att vara en del av detta arbete. När vi hörde om Caminul Felix i januari 2002 sa vi: “Vi ska söka Gud för att se om han vill att vi ska vara en del av detta arbte för barn”. Så vi bad om det här, och vi sa: “Gud, om du vill att vi ska bli involverade i det här arbetet kan du visa oss det”. Innan veckan var slut fick vi svar från Gud genom de människor som ledde arbetet på Caminul Felix. Det var goda nyheter, att få bli en del av Caminul Felix. Vi tycker att det är mycket viktigt för oss i livet att förstå Guds kall och svara på honom. Det är en glädje och en välsignelse för oss att betjäna behoven och Gud i vår familj.

Innan vi tog os an det här arbetet var jag pastor i två församlingar, men Gud ändrade vårt fokus från att arbeta med människor i allmänhet till att arbeta med barn. Vi tror att arbetet bland barn är en välsignelse från Gud in i våra liv.

Vi började med fem bröder från samma familj, och efter två månader var vårt hus fullt. Så nu vi har 14 barn i vår familj. Gud välsignar vår familj varje dag med hans närvaro.

I livet är det viktigt att veta syftet med vårt liv och att leva med och för Gud. Det finns en kallelse och ett engagemang för vårt liv. Alla i vår familj vill göra sitt bästa för att leva för honom.

Adi & Alina Bulc föräldrar i Caminul Felix, by 2

Ge liv, bli fadder

Om du väljer att bli en fadder kommer du att göra skillnad i ett…

Läs mer…

Caminul Felix Sverige

Box 311 (Vallgatan 15)
573 24 Tranås
Kontakt:
Maria& Jörgen Lindberg

Ge en gåva

Plusgiro: 90 06 49-5
Bankgiro: 900-6495
SWISH: 1239006495