Bli en fadder

familjer till övergivna barn

Tack!

Vi riktar ett tack till dig för att du valt att beställa gåvobevis. Ditt bidrag blir till glädje för barnen där de bor.

Caminul Felix Sverige

Box 311 (Vallgatan 15)
573 24 Tranås

Kontakt:
Maria & Jörgen Lindberg

Rumänien

Plusgiro: 90 06 49-5
Bankgiro: 900-6495
SWISH: 123 900 64 95

Thailand

Plusgiro: 90 01 26-4
Bankgiro: 900-1264
SWISH: 123 900 12 64