+46 (0)140-151 00 info@caminulfelix.se

Rumänien

familjer till övergivna barn

Nyhetsbrev

Vid sex tillfällen under året ger Caminul felix ut ett nyhetsbrev. Nedan kan du spara ner eller läsa dessa nyhetsbrev. Du behöver en pdf-läsare för att kunna öppna nyhetsbreven.

2019

Nr. 1, 2019 Nr. 2, 2019 Nr. 3, 2019
Nr. 4, 2019 Nr. 5, 2019 Nr. 6, 2019

 

Nummer 1 Nummer 2 Nummer 3

 

Nummer 4 Nummer 5 Nummer 6

2017

 

Nummer 1 Nummer 2 Nummer 3

 

Nummer 4 Nummer 5 Nummer 6

Caminul Felix Sverige

Box 311 (Vallgatan 15)
573 24 Tranås
Kontakt:
Maria& Jörgen Lindberg

Ge en gåva

Plusgiro: 90 06 49-5
Bankgiro: 900-6495
SWISH: 1239006495