Bangladesh

familjer till övergivna barn

Felix Familjeby Bangladesh

När det gäller en Felixby i Bangladesh såg vi att det finns ett stort intresse hos den yngre föräldraskapet.

Faktum är att människorna i Bangladesh som vi träffade är medvetna om att barn som avvisats av sina föräldrar eller som är föräldralösa behöver nya föräldrar. Guds plan för alla barn är att de ska ha föräldrar. Ingenting ersätter den miljön som kärleksfulla föräldrar kan erbjuda. Det är den plats där personlighet, självförtroende och talang tar form och vågar utvecklas.

Denna riktning; att förverkliga familjer för fövergivna barn är Guds plan för vår tid då 165 miljoner barn i världen lever utan sina föräldrar.

Vi tror att en Felix familjeby, eller en familj fokuserad på att nå övergivna barn, är vad Bangladesh behöver. Det finns hundratusentals barn som inte har något hopp om Guds kärlek inte kommer att nå dem.

En Felixby med tio hem till att börja med skulle först rädda tolv barn per familj och leda dem till ett fullvärdigt liv tillsamans med Gud. Det skulle också visa på Guds församling, familjen som det finaste sättet att nå våra förlorade barn, och det skulle sätta standarden för vård avförlorade barn i samhället och i nationen.

Som vi ser det kan en Felixby byggas i staden Khulna.

Det finns ett behov av att kartlägga antalet barn som behöver ny föräldrar. Det finns ett behov för kyrkan att inse sin kallelse för att sedan låta sig involveras. Evangeliet som är plattformen för vår tro, erfarena ledare och personella resurser finns redan där.

Felixorganisationen skulle tids nog vara öppen för att engagera sig.

Caminul Felix Sverige

Box 311 (Vallgatan 15)
573 24 Tranås

Kontakt:
Maria & Jörgen Lindberg

Rumänien

Bankgiro: 900-6495
SWISH: 123 900 64 95

Thailand

Bankgiro: 900-1264
SWISH: 123 900 12 64